Laboratuvarımız 5553 sayılı “ Tohumculuk Kanunu”na bağlı 13.01.2008 tarih ve 26755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliği” uyarınca; komisyon tarafından denetlenmiştir. Genel Müdürlük tarafından 20.03.2019 tarih ve E.3303232 sayılı Olur’ları gereğince; Konya ili sınırları içerisinde Tohum Üreticileri tarafından üretilen Aspir, Ayçiçeği, Fasulye, Mercimek, Nohut, Mısır ve Yulaf tohumluklarının laboratuvar analizleri ve belgelendirilmeleri konusunda yetki devrini almıştır.