TOHUM SERTİFİKASYON

 

 

Her geçen gün sertifikalı arpa ve  buğday tohumu kullanımı yaygınlaşmaktadır. Kaliteli ve verimi yüksek olan sertifikalı tohum yöre çiftçisinin vazgeçilmezi olmaya başlamıştır. Bu bağlamda Konya ilinde faaliyet gösteren özel sektör sertifikalı tohum üreten firmalara uzman personeli ile yerinde ve hızlı hizmet veren Konya Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş safiyet ve çimlendirme analiz laboratuvarları ile tohumluk sertifikasyon analizlerini gerçekleştirmektedir. 

 

 

T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Hizmetleri Yetki Devri Yönetmeliği hükümlerine göre 01.08.2012 yılından itibaren Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım Gıda Enerji A.Ş buğday ve arpa türlerinde "Laboratuvar Analizi ve Belgelendirme" konusunda Türkiye`de bir ilki gerçekleştirerek faaliyetine başlamış ve her geçen gün tohumluk sertifikasyon analiz sayılarını arttırarak devam etmektedir. 

 

 

Sertifikalandırılmak amacıyla her bir tohumluk çeşidi için tohumluk beyannamesi oluşturulur. Beyannamesi kabul edilen tohumluk çeşitleri için Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrolörler tarafından tarla kontrolleri ve numune alma işlemleri gerçekleştirilir. Numune alma işlemi Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak Tarım İl Müdürlüğü personelince yapılır ve ilgili sertifikasyon kuruluşuna (KLD Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş) gönderilir. Tohumluk numuneler ilk olarak laboratuvarda numune kabul ve kodlama bölümünce gerekli kontrolleri yapılarak teslim alınır. Teslim alınan numuneler hem resmi kayıt defterine hemde internet tabanlı Tohumluk Veri Yönetim Sistemi (TVYS)`ne kaydı yapılır. Kayıtların ardından Safiyet, Tür Çeşit ve  Çimlendirme Analizleri için Safiyet Analiz Laboratuvara teslim edilir.